Obaszar wyszukiwania

Mise & Hodnoty 

A A A Velikost fontu

POSLÁNÍ, VIZE A HODNOTY SKUPINY KRUK

MISE

Našimi klienty jsou lidé a společnosti, kteří se potýkají se zadlužením. Budujeme s nimi pozitivní vztah a pomáháme jim získat zpět jejich finanční důvěryhodnost. Dodržujeme sociální a právní normy týkající se splácení dluhů.

VIZE 

KRUK chce být číslem 1 ve světě z hlediska tržní hodnoty mezi společnostmi z našeho oboru. Překonáváme očekávání našich klientů i obchodních partnerů, budujeme s nimi dlouhodobé a partnerské vztahy. Stanovili jsme nové směry na finančním trhu - zaměřujeme se na to, v čem máme možnost být nejlepší na světě, máme tak motivaci do dalších aktivit a zvyšujeme hodnotu společnosti. Pro pozitivní lidi s vášní budujeme úžasné a efektivní pracovní prostředí.

HODNOTY

Klienti

 • Jednáme s klienty s důstojností.
 • Pomáháme jim dostat se z dluhové pasti.
 • Staráme se o bezpečnost osobních údajů.

Obchodní partneři

 • Nedáváme prázdné sliby.
 • Uplatňujeme jedinečný přístup podle očekávání každého jednotlivého partnera.
 • Respektujeme všechny naše konkurenty.
 • Zachováváme důvěrnost informací.
 • Vyhýbáme se střetu zájmů.
 • Pracujeme na základě transparentních a spravedlivých pravidel.
 • Budujeme dlouhodobé a trvalé vztahy.

Akcionáři

Při komunikaci s našimi akcionáři se řídíme hodnotami, kterými jsou:

 • pravda,
 • komplexnost,
 • kontinuita,
 • rychlost,
 • srozumitelnost.

Ve firmě

 • Respektujeme názory našich zaměstnanců.
 • Chráníme dobré jméno naší společnosti.
 • Podporujeme dobré vztahy uvnitř skupiny KRUK.
 • Pomáháme si navzájem.
 • Jsme tolerantní.
 • Naše vztahy jsou založené na vzájemném respektu a partnerství.
 • Snažíme se neustále zlepšovat své dovednosti.

Osobní hodnoty předsedy představenstva

 • Efektivně jednáme pouze v případě, kdy se k sobě chováme se vzájemnou úctou.
 • Nekompromisní poctivost je nejúčinnější způsob, jak si získat a udržet respekt druhých.
 • Jestli něco stojí za to, vyplatí se to dělat dobře – to znamená čestně, zodpovědně a respektovat termíny.
 • V jednoduchosti je krása.
 • Neustále zlepšujeme své schopnosti a účastníme se školení – je to společná povinnost každého zaměstnance a potažmo celé společnosti.
 • Neberte sami sebe příliš vážně.
 • Uznání a ocenění individuálních i společných úspěchů je nedílnou součástí naší každodenní práce.
 • Neakceptujeme stížnosti (bez návrhů na konstruktivní řešení).