Obaszar wyszukiwania

Obecné informace 

A A A Velikost fontu

Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK - mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Španělsku, Itálii a na Slovensku.

Na to, kdo je společnost KRUK, jsme se zeptali Pauliny Sapkowské, generální ředitelky.

Čím se společnost KRUK zabývá?
 
- Společnost KRUK se zabývá správou a vymáháním pohledávek. KRUK převezme dluhy od původního věřitele a stává se novým věřitelem. V rámci této činnosti však využívá své unikátní smírné strategie. 
 
Co to znamená?
 
- KRUK si svých klientů (zadlužených osob) váží. Víme, že do dluhů se může dostat každý. Proto s každým naším klientem
jednáme s respektem a snažíme se ho motivovat a pomáhat mu v řešení jeho těžké finanční situace.
 
Co je nejdůležitější na smírném přístupu?
 
- Tím nejdůležitějším prvkem smírného přístupu je splátkový kalendář, který našim klientům nabízíme. Tento kalendář klientům umožňuje rozložit dluh do splátek na delší dobu místo zaplacení celé částky najednou.  Při pravidelném a včasném splácení jsou tak naši klienti chráněni před navyšováním dluhu a jeho řešením soudní cestou. Splátkový kalendář je nejlepším krokem ven z dluhů.
 
Jak vznikl splátkový kalendář?
 
- Našich klientů jsme se zeptali, jak bychom jim mohli pomoci se splácením dluhů. Mnoho z nich chce své dluhy vyrovnat, ale nemá dostatek peněz, aby je mohlo uhradit najednou. Proto jsme naši cestu nastavili vstříc našim klientům. Rozkládáme dluhy do splátek, které jsou přizpůsobeny jejich aktuální finanční situaci. Cesta z dluhů je tak pro ně mnohem snazší.