Obaszar wyszukiwania

Právní služby 

A A A Velikost fontu

 

Naše společnost zajišťuje soudní vymáhání a dohled nad výkonem rozhodnutí prováděných soudními vykonavateli prostřednictvím právní kanceláře. Právní kancelář může zastupovat klienta v jednáních před soudy s cílem získat nařízení k výkonu rozhodnutí (také zahrnující oprávnění k exekuci na bankovní účet).

Pokud má právní kancelář k dispozici nařízení k výkonu rozhodnutí, může zastupovat partnera v průběhu procesu výkonu rozhodnutí. Může také řešit případy, ve kterých došlo k vydání usnesení o neúspěšném výkonu rozhodnutí soudním vykonavatelem, nebo tehdy, když nebyly požadavky věřitele plně uspokojeny. V takových případech může vyžádat opakování výkonu rozhodnutí soudním vykonavatelem.

Díky výše uvedeným aktivitám se zvyšují šance na vymožení pohledávek, věřitel neutrpí další ztráty a neriskuje promlčení pohledávek.