Obaszar wyszukiwania

Odkup pohledávek 

A A A Velikost fontu

 

Účelem je poskytnout okamžité řešení problému souvisejícího s pohledávkami jejich prodejem společnosti KRUK Česká a Slovenská republika. Odkup pohledávek je jednou z nejdynamičtěji rostoucích služeb KRUK Česká a Slovenská republika.

Nabídka je primárně zacílena na partnery s hromadnými pohledávkami. Pohledávky mohou zahrnovat buď dluhy, jež nebyly doposud předmětem vymáhání, nebo dluhy, které již  byly vymáhány, ale nepodařilo se je vymoci a zůstávají nevyřešeným finančním problémem partnera.

Každé portfolio pohledávek předložené klientem je podrobeno detailní analýze provedené na základě následujících parametrů:

  • data dlužníka - věk, místo bydliště (PSČ), typ zaměstnání (pracovní smlouva, OSVČ), příjem (příjmová skupina), datum akvizice, metoda akvizice (distribuční kanál, promo atd.)
  • produktové informace - typ produktu (typ závazku, např. půjčka, telefonní účet, faktura apod.), informace o poskytnutém zajištění, atd.
  • "behaviorální" informace, jako je rozdělení dlužné částky na jistinu, úrok a další poplatky, počet dní po splatnosti, informace o dosavadním procesu vymáhání, stejně jako veškerá další důležitá data, jež mohou mít dopad na další aktivity vymáhání pohledávky.

Aby byla zajištěna důvěrnost informací, data identifikující klienty nejsou ve fázi hodnocení portfolia poskytována. Časový plán vymáhání, fáze vymáhání a způsob dodání dat k posouzení jsou sjednávány samostatně.

Po analýze portfolia nabízeného k prodeji předkládáme cenovou nabídku. Když je naše nabídka klientem přijata, zahajujeme proces odkupu pohledávky.