Obaszar wyszukiwania

Mimosoudní vymáhání 

A A A Velikost fontu

 

Účelem je vymoci pro partnera celou splatnou částku v nejkratším možném čase a za pomoci nejefektivnějších nástrojů na vymáhání pohledávek v rámci dané kategorie pohledávek.
 

Mimosoudní vymáhání je službou složenou  z rozsáhlého souboru činností a používaných nástrojů. V průběhu mimosoudního vymáhání KRUK Česká a Slovenská republika pracuje s pohledávkami v různé fázi porušení závazku a s různým statusem:

  • před soudním řízením
  • s nařízením k výkonu rozhodnutí
  • po neúspěšném výkonu rozhodnutí soudním vykonavatelem
  • dříve spravované jinou společností na vymáhání pohledávek

 

Každé portfolio pohledávek předané k vymáhání je předmětem analýzy, na základě které jsou vybrány vhodné nástroje vymáhání  a stanoven optimální vymáhací proces, s ohledem na následující:

  • typ produktu předaného k vymáhání (např. půjčka, bankovní účet, faktura),
  • profil klienta,
  • stádium porušení povinností,
  • stav případu, (např. před soudním řízením, po neúspěšném výkonu rozhodnutí soudním vykonavatelem),
  • dlužnou částku pohledávky,
  • požadavky partnera.

 

Poplatky, které si KRUK Česká a Slovenská republika  účtuje, závisí výhradně na efektivitě vymáhacích opatření a na hodnotě vymožených částek. KRUK Česká a Slovenská republika neúčtuje předem žádné poplatky za přijetí pohledávky k vymáhání. Pro každou ze skupin dlužníků je připraven zvláštní okruh vymáhacích činností. Ke každému okruhu je určen počet telefonních hovorů, stejně jako počet dopisů k zaslání a počet návštěv provedených pracovníky pro vymáhání v terénu.

Navíc, když začínáme poskytovat služby pro nového klienta, společně dojednáváme podrobná pravidla týkající se způsobu a frekvence výměny informací (včetně nejnovějších informací o platbách od dlužníků, reportingu, zajištění bezpečnosti  svěřených dat, stejně jako rozsahu vymáhacích aktivit, jež mají být prováděny).