Obaszar wyszukiwania

KRUK Group 

A A A Velikost fontu

 

KRUK Polsko, Rumunsko, Česká a Slovenská republika, Německo, Itálie, Španělsko
- Poskytuje komplexní služby v oblasti prevence a vymáhání pohledávek. Kromě toho provádí odkup pohledávek.
 
SeCapital S.à r.l. Lucembursko
- Investice do portfolií pohledávek nebo do aktiv souvisejících s pohledávkami.
 
InvestCapital Malta LTD
- Investice do kapitálových aktiv, včetně akcií členů kapitálové skupiny.
 
RAVEN Krupa&Stańko sk Law Office Polsko
- Poskytuje komplexní služby v oblasti prevence a vymáhání pohledávek. Kromě toho provádí odkup pohledávek. Zabývá se komplexními soudními řízeními a inkasováním pohledávek. Poskytuje poradenské služby v oblasti due diligence a prodejních transakcí a zabývá se rovněž správou klientských a komerčních portfolií pohledávek.
 
ERIF Economic Information Office S.A.
- Zaznamenává a zveřejňuje data o dlužnících, ale také o plátcích, kteří včas uhradili své závazky
 
ERIF Business Solutions Sp. z o.o. Polsko
- Poskytuje finanční a agenturní služby a nabízí služby podporující malé a střední podniky. Pracuje pod názvem VERIF.
 
KRUK Investment Funds Society S.A. Polsko
- Společnost se zabývá řízením investičních fondů, jako je např. fond PROKURA.
 
PROKURA NS FIZ Polsko
- Nestandardizovaný uzavřený investiční fond – platforma používaná k nákupu portfolií pohledávek.
 
RoCapital IFN S.A. Rumunsko
Správa sekuritizovaných pohledávek nakoupených fondem PROKURA.
 
Novum Finance sp. z o.o.
Společnost Novum Finance se specializuje na poskytování hotovostních půjček pro jakýkoli účel.